Licencje zbiorcze

Oprogramowanie ABBYY FineReader PDF występuje w wielu opcjach licencjonowania, które odpowiadają potrzebom dowolnej organizacji – od małych firm do dużych korporacji, a także instytucji w sektorach edukacyjnym i publicznym.

 


PER SEAT


UŻYTKOWNIK ZDALNY


CONCURRENT

 
 

Typ licencji

Licencja dla wielu użytkowników do lokalnego użytku na stacjach roboczych.

Licencja dla wielu użytkowników do rozwiązań wirtualizacyjnych

Licencja sieciowa, wspólnie używana w sieci LAN, do użytku lokalnego na stacjach roboczych.

 
 

Instalacja

Instalacja lokalna lub wdrożenie, jeden klucz licencyjny lub wiele.

Na serwerze, jeden klucz licencyjny.

Wdrożenie, jeden lub więcej kluczy licencyjnych; Menedżer licencji na serwerze.

 
 

Licencja na

Stacja robocza

Nazwany użytkownik

Liczba jednoczesnych użytkowników

 
 

Liczba
użytkowników

Równa liczbie
zakupionych licencji.

Równa liczbie
zakupionych licencji.

Ograniczona przez liczbę równoczesnych użytkowników.

 
 
 

Zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę