Licencje zbiorcze

Firma ABBYY oferuje proste i elastyczne opcje licencjonowania produktów dla komputerów stacjonarnych, które spełnią wymogi każdej organizacji — od małych firm po wielkie korporacje, jak również jednostki edukacyjne i organizacje z sektora rządowego.

 


PER SEAT


TERMINAL SERVER


CONCURRENT


SITE

 
 

Typ licencji

Licencja dla wielu użytkowników do lokalnego użytku na stacjach roboczych.

Licencje terminalowe umożliwiające zdalny dostęp do oprogramowania z komputerów klientów.

Licencja sieciowa, wspólnie używana w sieci LAN, do użytku lokalnego na stacjach roboczych.

Otwarta licencja do użytku lokalnego na stacjach roboczych.

 
 

Instalacja

Instalacja lokalna lub wdrożenie, jeden klucz licencyjny lub wiele.

Na serwerze, jeden klucz licencyjny.

Wdrożenie, jeden lub więcej kluczy licencyjnych; Menedżer licencji na serwerze.

Wdrożenie, jeden klucz licencyjny.

 
 

Licencja na

Stacja robocza

Nazwany użytkownik

Liczba jednoczesnych użytkowników

Stacja robocza

 
 

Liczba
użytkowników

Równa liczbie
zakupionych licencji.

Równa liczbie
zakupionych licencji.

Ograniczona przez liczbę równoczesnych użytkowników.

Równa liczbie zakupionych licencji. Wymagane jest osobne pisemne porozumienie.

 
 
 

Zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę

Contact sales